Na ovoj stranici naći ćete podatke o veličini korpusa i spisak tekstova koji su dosad uneti u ParCoLab.

Veličina korpusa

Paralelni korpus trenutno sadrži 29.000.000 reči na sva četiri jezika. Prikupljeni materijal razdeljen je na sledeći način:

Spisak unetih dokumenata

Korpus sadrži uglavnom književne tekstove na francuskom, srpskom, engleskom, španskom i oksitanskom jeziku i njihove prevode, ali ne isključivo. U ParCoLab-u ćete takođe naći i pravne i filozofske tekstove, štampu, transkripte filmova i konferencija, itd.

Do sada su u paralelni korpus uneti dolenavedeni tekstovi.

[Ekipa]    [Tehnologije]   [Sadržaj]    [Objavljeni radovi]    [Resursi]    [Zahvaljujemo]