Mnogobrojni akteri su doprineli izradi korpusa ParCoLab, i to na više načina: time što su nas finansijski podržali, time što su se lično zalagali u projektu ili što su nam odobrili upotrebu tekstova. Izrada korpusa ne bi bila moguća bez dobijenih subvencija, bez odobrenja da koristimo tekstove koji nisu u javnom domenu kao ni bez ličnog doprinosa svih učesnika u projektu.

Stoga bismo želeli da se najiskrenije i ponaosob zahvalimo:

1. Institucijama koje su nam odobrile novčana sredstva

Izradu elektronskog korpusa ParCoLab omogućilo je nekolko subvencija, zahvaljujući kojima je ostvarena saradnja lingvista i stručnjaka za automatsku obradu jezika iz Francuske i Srbije.

2015: Subvencija istraživačke ekipe CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J) iz Tuluza.

2014: Subvencija Službe za valorizaciju Univerziteta Tuluz Žan Žores. Nosilac projekta D. Stošić (CLLE-ERSS & UT2J).

2010-2011: Subvencija ministarstаva za nauku R. Francuske i R. Srbije za projekat « Izrada francusko-srpskog paralelnog korpusa », u okviru Ežid programa « Pavle Savić ». Projekat su vodili doc. dr. D. Stošić sa Univerziteta Artoa (Aras) i prof. dr. D. Vitas sa Univerziteta u  Beogradu a učestvovalo je nekoliko istraživača i studenata s univerziteta u Arasu, Lilu i Beogradu.

2007-2009 : Subvencija Naučnog saveta Univerziteta Artoa u Arasu, odobrena za projekat  « Izrada usmenih i pisanih korpusa ». Projekat je vodio doc. dr. D. Stošić, a saradnici su bili istraživači s univerziteta u Arasu, Lilu i Beogradu.

Novčana sredstva odobrena u okviru prva dva projekta omogućila su uspostavljanje saradnje između lingvista i informatičara s nekoliko univerziteta, rad na metodologiji i izboru odgovarajućih alata za automatsku obradu jezika, dobijanje prava za korišćenje tekstova koji nisu u javnom domenu te poravnjavanje određenog broja dela koja su uneta u korpus. Zahvaljujući subvencijama koje su odobrile Služba za valorizaciju Univerziteta Tuluz Žan Žores i Istraživačka ekipa CLLE-ERSS, razvijena je aplikacija i interfejs za pretraživanje paralelnog korpusa.

2. Izdavačkim kućama

Zahvaljujemo svim izdavačkim kućama koje su nam izašle u susret i odobrile nam korišćenje njihovih izdanja:

– Laždom, Pariz/ Lozana.

– Les Éditions de La Table Ronde, Pariz.

– Fajar, Pariz.

– Beskrajni plavi krug, Pariz.

– Galimar, Pariz.

– Le Nouvel Attila, Pariz

– New Directions Publishing, New York.

– Prosveta, Beograd.

– Narodna knjiga, Beograd.

– Narodna knjiga, Podgorica.

– Pčelica, Čačak.

– Akademska knjiga, Novi Sad.

– Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci / Novi Sad.

3. Piscima ili njihovim naslednicima prava

Zahvaljujemo sledećim piscima ili naslednicima prava koji su se ljubazno saglasili da u paralelni korpus unesemo neka od njihovih dela:

– Branimiru Šćepanoviću, autoru romana Usta puna zemlje Iskupljenje.

– Gordani Ćirjanić, autoru romana Pretposlednje putovanje.

– Vidosavu Stevanoviću, autoru romana Testament Abel i Liza.

– Sanji Domazet, autoru romana Ko plače?.

– Zadužbini Ive Andrića, za dela Ive Andrića.

– Fondaciji « Aleksandar Tišma », za dela Aleksandra Tišme.

– Nasledniku prava Aleksandra Tišme, Andreju Tišmi.

– Naslednicima prava Danila Kiša, Mirjani Mioćinović i Paskal Delpeš.

– Nasledniku prava Bobe Blagojević, Predragu Bajčetiću.

– Naslednici prava Dobrice Ćosića, Ani Ćosić-Vukić.

– Nasledniku prava Danka Popovića, Živomiru Popoviću.

– Naslednici prava Milorada Pavića, Jasmini Mihajlović.

– Autorskoj agenciji Srbije, koja nam je pomogla da pronađemo naslednike prava srpskih pisaca i prevodilaca i da stupimo u kontakt s njima. Takođe smo zahvalni Autorskoj agenciji na pregovorima koje je u više navrata vodila u ime projekta.

4. Prevodiocima ili njihovim naslednicima prava

Najiskrenije zahvaljujemo:

– Brižit Mladenović.

– Paskal Delpeš.

– Jasminki Ribar-Stojiljković.

– Gordani Vučićević.

– Ivici Mladenoviću.

– Lazaru Macuri.

– Naslednicima prava prevodioca Stanislava Vinavera.

– Naslednicima prava prevodioca Jelisavete Marković, Slobodanu, Veri i Jeleni Marković.

– Nasledniku prava prevodioca Dušana Matića, Dejanu Bogdanoviću.

– Naslednici prava prevodioca Olge Timotijević, Mari Timotijević.

– Naslednici prava prevodioca Vlade Stojiljkovića, Jerki Stojiljković.

5. Studentima francuskog jezika Filološkog fakulteta u Beogradu 

Posebnu zahvalnost dugujemo grupi prilježnih studenata francuskog jezika Filološkog fakulteta u Beogradu, koji su dobrovoljno učestvovali u fazi primarne obrade jednog dela tekstova.

generacija 2007
Željka Janković, Slađana Nešković, Aleksandar Pavlović.

generacija 2011
Darko Bučevac.

generacija 2012
Jovana Milovanović, Dušica Terzić, Katarina Bojić, Milica Brzaković, Jana Canović, Andrijana Ikonić, Jana Janković, Tea Klincov, Aleksandra Nedeljković, Marijana Obradović, Nemanja Pantić, Milica Savić, Natalija Stevanetić, Jelena Stojanović, Anđela Vasiljević.

generacija 2013
Marijana Kaličanin, Sara Bojović, Silvija Cap, Anđelija Đonović, Hristina Filipović, Dijana Gajić, Aleksandra Ivanović, Tijana Krstić, Viktorija Lazić, Marina Milenković, Svetlana Pantović, Anđela Purić, Julijana Radaković, Kristina Slavković, Suzana Spasović, Jelena Stepanović, Suada Tahirović, Nevena Veljković, Tijana Vučurević, Jovana Živanović.

generacija 2014
Elda Ahmeti, Marija Drinčić, Miljana Gajić, Smilja Gorčić, Igor Ilić, Milena Janjić, Ana Jovanović, Milica Jovanović, Dejan Jokić, Jovana Marković, Lora Radivojević, Irena Stanković, Andrijana Stojanović, Andrijana Vidojević, Nataša Živanović.

generacija 2015
Aleksandar Ćorović, Marina Aksentijević, Danica Anđelić, Jelena Bajkić, Aleksandra Branković, Čarna Brzaković, Katarina Đurđić, Rada Ljubojević, Aleksandra Manitašević, Sara Marinković, Dragana Marić, Kristina Marković, Dejana Mirković-Birtašić, Đorđe Mitrović, Jelena Pejičić, Tamara Perić, Nevena Ponorac, Tamara Popov, Milica Popović, Katarina Rafailović, Katarina Roksandić, Anastasija Stevanović, Teodora Subotić, Marija Tejić, Natalija Šobić, Bojana Šćekić; Dragana Dikić, Katarina Ilić, Tamara Janković, Jovana Janošević, Marija Milovanović, Aleksandra Nastasić, Natalija Obradović, Sofija Platiša, Aleksandra Radivojević, Katarina Roksandić, Justina Stevanović, Vanja Štica, Milena Tucić, Marija Živković.

generacija 2016
Ksenija Bošković, Milica Bulović, Đurđica Carević, Valentina Đoković, Kristina Erić, Sara Gajović, Jovana Jevremović, Milana Knežević, Maja Krunić, Emilija Milojević, Jovana V. Nikolić, Ivana Mitić, Marija Mutavdžić, Marija Stojanović, Maja Teslić; Selena Basta, Ana Bujišić, Petar Despotović, Milica Đurđević, Miloš Jeremić, Mina Kolčić, Ana Lorić, Marija Lukić, Jovana J. Nikolić, Monika Pantić, Isidora Ristić, Maja Šaković, Tamara Zajić.

generacija 2017
Natalija Bulić, Izabel Čeperković Diaz, Sofija Đukanović, Marijana Đuričić, Dino Hadžisalihović, Anđela Jovanović, Maja Kričak, Nina Kolaković, Anđela Marković, Anđela Milošević, Sonja Mirković, Anastasija Pejčić, Lazar Resimić, Dragana Simić, Gavrilo Stanojević, Anđa Vuković, Đorđe Zagorac; Mila Bačarević, Nevena Baštić, Božica Bešović, Sandra Bondžić, Radmila Drašković, Nikoleta Đorđević, Doroteja Đorić, Marija Đukić, Marija Erfavian, Kristina Glavčić, Katarina Glišić, Aleksandra Gudurić, Isidora Ivaniš, Sara Josijević, Dunja Krivokuća, Nikola Lazić, Dajana Marković, Mina Matić, Marija Milašinović, Snežana Milatović, Katarina Mladenović, Milica Nedeljković, Isidora Nešković, Jovana Perić, Jovana Popovski, Aleksandra Radić, Andrijana Radivojević, Milica Skočić, Gordana Stanković, Vera Stević, Milica Stojanović, Kristina Tašić, Ana Terentić, Kristina Tešić, Kristina Vesović, Sanja Vukajlović, Tamara Živanović.

generacija 2018
Petar Brkić, Jelena Ćirović, Bojana Dimitrijević, Emilija Đorđević, Martina Đorđijević, Tanja Gajić, Mara Karakušević, Olgica Maksimović, Andrijana Matović, Silvija Nedeljković, Katarina Petrović, Nina Praštalo, Jovana Radinović, Milena Ristić, Jelena Simić, Nina Stojanović, Sandra Stojanović.

6. Studentima španskog jezika Filološkog fakulteta u Beogradu

Posebnu zahvalnost dugujemo grupi prilježnih studenata španskog jezika, hispanskih književnosti i kultura Filološkog fakulteta u Beogradu, koji su dobrovoljno učestvovali u fazi primarne obrade jednog dela tekstova.

generacija 2016
Dunja Antonić, Milica Boljević, Anastasija Damjanac, Mirjana Damnjanović, Milica Dikanović, Elena Đorđević, Dragana Filipović, Alina Herrador Vuleta, Tamara Jeftić, Nevena Kaljević, Sara Kastratović, Katarina Marković, Ivana Matić, Dragana Matko, Jana Milanović, Miloš Milenković, Anđela Pavlović, Jovana Pejović, Jelena Poledica, Jelena Sabovljev, Bojana Sinđelić, Maja Solarov, Milena Spasov, Katarina Stevanović, Kristina Stevanović, Anđela Stojković, Marija Tucakov, Kristina Tutorić, Anđela Vidanović, Hana Vučković, Mirjana Vučković, Jovana Žulović.

[O nama]    [Ekipa]    [Dokumentacija]   [Sadržaj]    [Objavljeni radovi]    [Resursi]