Mnogobrojni akteri su doprineli izradi korpusa ParCoLab, i to na više načina: time što su nas finansijski podržali, time što su se lično zalagali u projektu ili što su nam odobrili upotrebu tekstova. Izrada korpusa ne bi bila moguća bez dobijenih subvencija, bez odobrenja da koristimo tekstove koji nisu u javnom domenu kao ni bez ličnog doprinosa svih učesnika u projektu.
Stoga nam je stalo da se najiskrenije i ponaosob zahvalimo:

1. Institucijama koje su nam odobrile novčana sredstva

Izradu elektronskog korpusa ParCoLab omogućilo je nekolko subvencija, zahvaljujući kojima je ostvarena saradnja lingvista i stručnjaka za automatsku obradu jezika iz Francuske i Srbije.

2015: Subvencija istraživačke ekipe CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J) iz Tuluza.

2014: Subvencija Službe za valorizaciju Univerziteta Tuluz Žan Žores. Nosilac projekta D. Stošić (CLLE-ERSS & UT2J).

2010-2011: Subvencija ministarstаva za nauku R. Francuske i R. Srbije za projekat « Izrada francusko-srpskog paralelnog korpusa », u okviru Ežid programa « Pavle Savić ». Projekat su vodili doc. dr. D. Stošić sa Univerziteta Artoa (Aras) i prof. dr. D. Vitas sa Univerziteta u  Beogradu a učestvovalo je nekoliko istraživača i studenata s univerziteta u Arasu, Lilu i Beogradu.

2007-2009 : Subvencija Naučnog saveta Univerziteta Artoa u Arasu, odobrena za projekat  « Izrada usmenih i pisanih korpusa ». Projekat je vodio doc. dr. D. Stošić, a saradnici su bili istraživači s univerziteta u Arasu, Lilu i Beogradu.

Novčana sredstva odobrena u okviru prva dva projekta omogućila su uspostavljanje saradnje između lingvista i informatičara s nekoliko univerziteta, rad na metodologiji i izboru odgovarajućih alata za automatsku obradu jezika, dobijanje prava za korišćenje tekstova koji nisu u javnom domenu te poravnjavanje određenog broja dela koja su uneta u korpus. Zahvaljujući subvencijama koje su odobrile Služba za valorizaciju Univerziteta Tuluz Žan Žores i Istraživačka ekipa CLLE-ERSS, razvijena je aplikacija i interfejs za pretraživanje paralelnog korpusa.

 

2. Izdavačkim kućama

Zahvaljujemo svim izdavačkim kućama koje su nam izašle u susret i odobrile nam korišćenje njihovih izdanja:

– Laždom, Pariz/ Lozana.

– Les Éditions de La Table Ronde, Pariz.

– Fajar, Pariz.

– Beskrajni plavi krug, Pariz.

– Galimar, Pariz.

– New Directions Publishing, New York.

– Prosveta, Beograd.

– Narodna knjiga, Beograd.

– Narodna knjiga, Podgorica.

– Pčelica, Čačak.

– Akademska knjiga, Novi Sad.

– Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci / Novi Sad.

 

3. Piscima ili njihovim naslednicima prava

Zahvaljujemo sledećim piscima ili naslednicima prava koji su se ljubazno saglasili da u paralelni korpus unesemo neka od njihovih dela:

– Branimiru Šćepanoviću, autoru romana Usta puna zemlje Iskupljenje.

– Gordani Ćirjanić, autoru romana Pretposlednje putovanje.

– Vidosavu Stevanoviću, autoru romana Testament Abel i Liza.

– Sanji Domazet, autoru romana Ko plače?.

– Zadužbini Ive Andrića, za dela Ive Andrića.

– Fondaciji « Aleksandar Tišma », za dela Aleksandra Tišme.

– Nasledniku prava Aleksandra Tišme, Andreju Tišmi.

– Naslednicima prava Danila Kiša, Mirjani Mioćinović i Paskal Delpeš.

– Nasledniku prava Bobe Blagojević, Predragu Bajčetiću.

– Naslednici prava Dobrice Ćosića, Ani Ćosić-Vukić.

– Nasledniku prava Danka Popovića, Živomiru Popoviću.

– Autorskoj agenciji Srbije, koja nam je pomogla da pronađemo naslednike prava srpskih pisaca i prevodilaca i da stupimo u kontakt s njima. Takođe smo zahvalni Autorskoj agenciji na pregovorima koje je u više navrata vodila u ime projekta.

 

4. Prevodiocima ili njihovim naslednicima prava

Najiskrenije zahvaljujemo:

– Brižit Mladenović.

– Paskal Delpeš.

– Jasminki Ribar-Stojiljković.

– Gordani Vučićević.

– Ivici Mladenoviću.

– Naslednicima prava prevodioca Stanislava Vinavera.

– Naslednicima prava prevodioca Jelisavete Marković, Slobodanu, Veri i Jeleni Marković.

– Nasledniku prava prevodioca Dušana Matića, Dejanu Bogdanoviću.

– Naslednici prava prevodioca Olge Timotijević, Mari Timotijević.

– Naslednici prava prevodioca Vlade Stojiljkovića, Jerki Stojiljković.

 

5. Studentima francuskog jezika Filološkog fakulteta u Beogradu 

Posebnu zahvalnosto dugujemo grupi prilježnih studenata francuskog jezika Filološkog fakulteta u Beogradu, iz generacija upisanih 2011-2015. godine, koji su dobrovoljno učestvovali u fazi primarne obrade jednog dela tekstova.

– generacija 2011: Darko Bučevac.

– generacija 2012: Jovana Milovanović, Dušica Terzić, Katarina Bojić, Milica Brzaković, Jana Canović, Andrijana Ikonić, Jana Janković, Tea Klincov, Aleksandra Nedeljković, Marijana Obradović, Nemanja Pantić, Milica Savić, Natalija Stevanetić, Jelena Stojanović, Anđela Vasiljević.

– generacija 2013: Marijana Kaličanin, Sara Bojović, Silvija Cap, Anđelija Đonović, Hristina Filipović, Dijana Gajić, Aleksandra Ivanović, Tijana Krstić, Viktorija Lazić, Marina Milenković, Svetlana Pantović, Anđela Purić, Julijana Radaković, Kristina Slavković, Suzana Spasović, Jelena Stepanović, Suada Tahirović, Nevena Veljković, Tijana Vučurević, Jovana Živanović.

– generacija 2014: Elda Ahmeti, Marija Drinčić, Miljana Gajić, Smilja Gorčić, Igor Ilić, Milena Janjić, Ana Jovanović, Milica Jovanović, Dejan Jokić, Jovana Marković, Lora Radivojević, Irena Stanković, Andrijana Stojanović, Andrijana Vidojević, Nataša Živanović.

– generacija 2015: Aleksandar Ćorović, Marina Aksentijević, Danica Anđelić, Jelena Bajkić, Aleksandra Branković, Čarna Brzaković, Katarina Đurđić, Rada Ljubojević, Aleksandra Manitašević, Sara Marinković, Dragana Marić, Kristina Marković, Dejana Mirković-Birtašić, Đorđe Mitrović, Jelena Pejičić, Tamara Perić, Nevena Ponorac, Tamara Popov, Milica Popović, Katarina Rafailović, Katarina Roksandić, Anastasija Stevanović, Teodora Subotić, Marija Tejić, Natalija Šobić, Bojana Šćekić.

 

[O nama]    [Ekipa]    [Dokumentacija]   [Sadržaj]    [Objavljeni radovi]    [Resursi]