Istraživačku grupu projekta ParCoLab čine univerzitetski nastavnici, saradnici i istraživači iz Francuske i Srbije. Sledeći saradnici učestvovali su ili i dalje učestvuju u izradi ovoga paralelnog korpusa:

Aktivni saradnici

Dejan Stošić, nosilac projekta, redovni profesor Univerziteta Tuluz Žan Žores, član istraživačke ekipe CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J)

Aleksandra Miletić, postdoktorantkinja Univerziteta Tuluz Žan Žores

Saša Marjanović, docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dušica Terzić, asistent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Veran Stanojević, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Ljubica Đurić, asistent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Myriam Bras, redovni profesor Univerziteta Tuluz Žan Žores, član istraživačke ekipe CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J)

Marianne Vergez-Couret, docent Univerziteta u Poatjeu, član istraživačke ekipe FoReLLIS (UR 15076)

Karla Orihuela, inženjer-tehničar pri istraživačkoj grupi CLLE (UMR 5263 CNRS & UT2J)

Dejana Mirković-Birtašić, asistent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Saša Moderc, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Bivši saradnici

Antonio Balvet, docent Univerziteta Lil 3, član istraživačke ekipe STL (UMR 8163 CNRS & Université Lille 3)

Cécile Fabre, profesor Univerziteta Tuluz Žan Žores, član istraživačke ekipe CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J)

Franck Sajous, inženjer-tehničar pri istraživačkoj ekipi CLLE-ERSS (UMR 5263 CNRS & UT2J)

Anđelka Pejović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Katarina Ilić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena Brajović, docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Željka Janković, asistent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Brigitte Mladenović, viši lektor za francuski i prevodilac, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Ana Bjelogrlić, doktorantkinja Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Bojana Đorđević, doktorantkinja Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nathalie Gasiglia, docent Univerziteta Lil 3, član istraživačke ekipe STL (UMR 8163 CNRS & Université Lille 3)

Pierre Corbin, profesor emeritus Univerziteta Lil 3, član istraživačke ekipe STL (UMR 8163 CNRS & Université Lille 3)

Duško Vitas, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Tijana Ašić, redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Miloš Utvić, docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Vera Jovanović, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

[O nama]    [Tehnologije]   [Sadržaj]    [Objavljeni radovi]    [Resursi]    [Zahvaljujemo]

docent Uni